Licență și Disertație

Procesul de înscriere la examen are loc la decanat. Proiectele de diplomă/disertație se depun la secretariatul departamentului alături de documentele anexate, pe care studentul le parcurge împreună cu cadrul didactic îndrumător.

Documente finalizare studii

Metodologie finalizare studii
Cerere de alegere a temei
Cerere de înscriere la examen
Declarație privind originalitatea lucrării
Dosar înscriere la licență-disertație
Fisa lucrării de licență-disertație
Fișa preliminară a lucrării licență-disertație
Informare prelucrare date cu caracter personal

Tematică generală

Examen licență CCIA - construcții civile
Examen licență CCIA - construcții metalice
Proiect de diplomă CCIA
Proiect de diplomă CFDP
Lucrare disertație master traseu I
Lucrare disertație master traseu II
Lucrare disertație master traseu III
Lucrare disertație master traseu IV
Fișa cadru a proiectului de diplomă

Teme propuse

Teme propuse

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.