Programare examane restante ani terminali 16.05-20.05.2022 

Licenta

Master

Licență

AN I      AN II      AN III     AN IV

 
 

 

Masterat

AN I   AN II 

 

Anunț privind sesiunea examene amânate medical - sesiunea Septembrie 2021

Programare examane sesiune amanate medical 17.09-18.09.2021

În perioada 17.09-18.09.2021 se va desfășura sesiunea de amânate medical.
Conform art 15, alin 4, din "Regulamentul privind activitatea studenteasca", se pot prezenta la aceasta sesiune de examinare doar studenții care pot justifica, printr-un certificat medical ( adeverința medicala sau alt document medical), ca în perioada de restante sau, după caz, în perioada de reexaminari, au fost bolnavi.
În acest sens, termenul de depunere al documentelor medicale, cât și a cererii de solicitare a examinării, va fi 16.09.2021, ora 13.00, la Secretariat decanat!

Anunț privind sesiunea suplimentară de examene - sesiunea Septembrie 2021

Programare examane sesiune suplimentară 22.09-23.09.2021 - departament Inginerie Civilă

Programare examane sesiune suplimentară 22.09-23.09.2021- departament Instalații pentru Construcții

În perioada 22.09.2021-23.09.2021 se va desfășura sesiunea suplimentară de examene.
Numărul disciplinelor la care se poate prezenta un student: 2 (două).
Toate disciplinele supuse evaluarii în sesiunea suplimentară, vor fi programate în ziua de 22.09 și în ziua de 23.09. Programarea examenelor va fi afișată pe site Luni 27.09.2021.
Un student poate susține un singur examen/zi.