Licență și Disertație

Licență și disertație - sesiunea iulie 2023

Examenul de finalizare studii - click pentru detalii suplimentare

Procesul de înscriere la examen are loc la decanat împreună cu următoarele documente: cerere de înscriere tip; declarație privind acordul de prelucrare a datelor personale; certificat de naștere/căsătorie-copie; cartea de identitate-copie; diploma de Bacalaureat-copie; 3 fotografii tip buletin (doar pentru programele de studiu de licență); dovada plății taxei de examen în valoare de 100 lei pentru absolvenții înmatriculați cu taxă și pentru absolvenții care nu au susținut examenul de licență/disertație, odată cu promoția cu care au absolvit; împreună cu formularele de inscriere completate și semnate (vezi mai jos formulare de înscriere).

Proiectele de diplomă/disertație se depun la secretariatul departamentului alături de documentele de înscriere, pe care studentul le parcurge împreună cu cadrul didactic îndrumător.

Termenul limită de înscriere la secretariatul departamentului este 22.06.2023.

Termenul limită de depunere a proiectului de diplomă / lucrării de disertație la secretariatele departamentelor și pe platforma e-learning este 26.06.2023.

Examenul de diplomă va avea două probe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Proba 1: Verificarea cunoștințelor generale și de specialitate                                                                                                                                                                                                                                                                       - Proba 2: Susținerea proiectului de diplomă

Program consultații pentru proba 1

Formulare de înscriere

Fișa lucrării de licență/disertație

Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare

 Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CCIA

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CFDP

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii IC

Lista cadrelor didactice coordonatoare lucrare de disertație - Master

Licență și disertație - sesiunea iulie 2023

EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA IULIE 2023

Ciclul 1 – Programele de studii de licență CCIA, CFDP și IC

Număr probe: 2

Proba 1: Verificare cunoștințelor generale de specialitate (probă scrisă). Proba va conține disciplina obligatorie și una din disciplinele de specialitate pentru care optează candidatul.
Data programată pentru proba 1 este 04.07.2023. Pentru programele de studii CCIA și CFDP, examenul se va desfășura în sala JV1. Pentru programul de studii IC, examenul se va desfășura în sala JIV1.

Proba 2: Susținere proiectului de diplomă.
Proba se va susține în zilele de 07.07.2023 și 08.07.2023. Programarea pe zile și ore a candidaților se va face de către secretarii de comisie după expirarea perioadei legale de înscriere și depunere a documentelor.

Ciclul 2 – Master

Număr probe: 1 – susținere lucrare de disertație

Proba se va susține în data de 05.07.2023. Programarea pe ore a candidaților se va face de către secretarii de comisie după expirarea perioadei legale de înscriere și depunere a documentelor.

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.