Licență și Disertație

Licență și disertație an universitar 2022-2023 - sesiunea februarie 2023

Procesul de înscriere la examen are loc la decanat. Proiectele de diplomă/disertație se depun la secretariatul departamentului alături de documentele anexate, pe care studentul le parcurge împreună cu cadrul didactic îndrumător.

EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA FEBRUARIE 2023

Formulare de înscriere

Fișa lucrării de licență/disertație

Metodologie 10.02.2021

 Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CCIA

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CFDP

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii IC

Lista cadrelor didactice coordonatoare lucrare de disertație - Master

Licență și disertație - sesiunea februarie 2023

EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA FEBRUARIE 2023

Susținerea proiectului de diplomă, pentru programele de studii de licență CCIA, CFDP, IC, este programată pentru zilele 9.02-10.02.2023. Programarea susținerii pe ore și sala vor fi anunțate ulterior, după încheierea  perioadei legale de înscriere și depunere a documentelor.

Susținerea lucrărilor de disertație, pentru toate traseele aferente programelor de studii - MEMC, este programată pentru 08.02.2023. Programarea susținerii pe ore și sala vor fi anunțate ulterior, după încheierea  perioadei legale de înscriere și depunere a documentelor.

 

Audiențe (dep. IC)

Tutorat (dep. IC)

Șabloane (poster, prezentare)

Fonturi UT

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.