Licență și Disertație

Licență și disertație an universitar 2020-2021 - sesiunea Februarie 2022

Procesul de înscriere la examen are loc la decanat. Proiectele de diplomă/disertație se depun la secretariatul departamentului alături de documentele anexate, pe care studentul le parcurge împreună cu cadrul didactic îndrumător.

EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA FEBRUARIE 2022

Formulare de înscriere

Fișa lucrării de licență/disertație

Metodologie13.05.2020

 

Licență și disertație an universitar 2021-2022

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CCIA

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii CFDP

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiect de diplomă - program studii IC

Lista cadrelor didactice coordonatoare lucrare de disertație - Master

Licență și disertație - sesiunea februarie 2022

EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA FEBRUARIE 2022

Data pentru susținerea lucrărilor de disertație, pentru toate traseele aferente programelor de studii - MEMC, este 10.02.2022. Programarea pe ore va fi anunțată în luna Februarie 2022.

Data pentru susținerea proiectului de diplomă, pentru toate programele de studii de licență (CCIA, CFDP, IC), este 11.02.2022. Programarea pe ore va fi anunțată în luna Februarie 2022.

Programarea susținerii proiectului de diplomă pentru programul de studii CCIA

Programarea susținerii proiectului de diplomă pentru programul de studii CFDP

Programarea susținerii proiectului de diplomă pentru programul de studii IC

Programarea susținerii lucrării de disertație aferente programului de studii MEMC

Audiențe (dep. IC)

Tutorat (dep. IC)

Șabloane

Fonturi UT

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.