Inginerie civilă

Din punct de vedere didactic departamentul Inginerie Civilă coordonează două programe de studii de licență, programul de studii Constructii Civile, Industriale și Agricole și programul de studii Căi Ferate, Drumuri și Poduri ambele din domeniul Inginerie Civilă. De asemenea în cadrul departamentului se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor", "Sisteme Eficiențe Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercerare știintifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată"

Membrii Consiliului Departamentului Inginerie Civilă


Program audiențe:

Joi, 12:00 – 14:00, sala JII2C
Inscrierile în audiență se fac la tel. +40711975623 sau pe e-mail: d-construct@unitbv.ro


Membrii Departamentului Inginerie Civilă