Programul EURO 200

Informații referitoare la programul EURO 200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare de către studenți

 Venit brut lunar pe membru de familie - max. 250 lei

La stabilirea veniturilor se iau în calcul toate veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția:

  • alocației de stat,
  • alocației familiale complementare,
  • alocației de susținere pentru familie monoparentală,
  • bugetului personal complementar alocat persoanelor cu handicap,
  • burselor de studii,
  • burselor sociale,
  • precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

 

Dosarele se pot trimite prin mail la adresa facultății (f-ct@unitbv.ro), până la data de 17 aprilie 2020.