Noi programe de studii la Facultatea de Construcții

Înscrieri până în 10 septembrie 2022

Ca o noutate pentru această sesiune, la Universitatea Transilvania din Brașov sunt disponibile două programe noi de masterat, ambele la Facultatea de Construcții.

Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă” este unul dintre programele de masterat care vor începe din această toamnă la Facultatea de Construcții. Programul de masterat este special conceput atât pentru cei care activează deja în domenii conexe dezastrelor naturale, a evaluării riscurilor provenite din hazarduri naturale, dar și pentru absolvenții unor domenii de licență precum ingineria civilă, protecția mediului etc. Limba de predare este engleza, sunt disponibile 6 locuri finanțate de la buget și alte 9 locuri cu taxă.

Primul masterat din România specializat în Management de proiect în regenerare urbană va începe din acest an universitar în Brașov.

Management de proiect în regenerarea urbană” este cel de-al doilea program de masterat care va începe din toamnă la Facultatea de Construcții, și care este dezvoltat în parteneriat cu Nhood România - dezvoltatorul și administratorul celui mai amplu proiect de regenerare urbană din România – Cartier Coresi. În cadrul acestui masterat, studenții vor fi pregătiți atât de cadre didactice din cadrul Universității Transilvania din Brașov, de profesori invitați de la universități de prestigiu din Europa, dar și de specialiști din cadrul grupului Nhood.

Masteratul este singurul program din țară care cuprinde o gamă largă de domenii, precum: management de proiect, inginerie civilă, regenerare urbană, investiții imobiliare, politici publice, comunicare de proiect, management de echipă, planificare strategică și implicațiile sociale, economice, politice și administrative ale unui proiect de regenerare urbană, și multe altele.

Cursurile vor fi organizate în formulă modulară, flexibilă, masteranzii având posibilitatea de a face stagii de practică într-un mediu de business internațional.

Dezvoltarea acestui masterat vine în urma necesității de formare a specialiștilor într-un domeniu care își propune să schimbe fața orașelor, să dea o nouă viață cartierelor și o nouă utilitate zonelor industriale.

Limba de predare este engleza, sunt disponibile 6 locuri finanțate de la buget și alte 9 locuri cu taxă.

Pentru această sesiune admiterea se face exclusiv online. Mai multe informații despre procesul de admitere și înscrieri, se găsesc pe https://admitere.unitbv.ro.