Tehnologiile BIM-GIS și economia circulară în planificarea urbană

INTEGRARE INOVATIVĂ EDUCAȚIONALĂ A PLANIFICĂRII URBANE BAZATĂ PE TEHNOLOGIILE BIM-GIS ȘI AXATĂ PE PROVOCĂRILE ECONOMIEI CIRCULARE

2018-1-RO01-KA203-049458
Perioada de implentare 2018-2020

Proiectul UrbanBIM urmărește integrarea tehnologiilor BIM-GIS și calculul emisiilor totale de CO2 în domeniul post-utilizării clădirilor, ținând seama de procesele economiei circulare privind planificarea urbană și reabilitarea construcțiilor, cu scopul de a produce un instrument util de învățare prin care studenții dar și profesioniștii din sectorul construcțiilor să poată conștientiza și implementa ulterior toate aceste noțiuni în activitățile zilnice.
Din acest motiv, proiectul UrbanBIM iși propune să dezvolte, la nivel educațional, o inter-operabilitate între meta-datele generate de tehnologiile emergente BIM și GIS provenite din toate informații ce pot fi introduse în aceste sisteme și o reinterpretare a lor din punct de vedere al protecției mediului în domeniul dezvoltării urbane și a reabilitării construcțiilor, ca principală măsură de integrare a noțiunilor respective la toate nivelurile de cunoaștere și implementare: educațional, administrativ și profesional.
Prin urmare, UrbanBIM urmărește creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor utilizării raționale a resurselor energetice și a materialelor de construcții pentru toți factorii implicați: studenți, profesioniști în domeniu și instituții publice cu rol decizional.

Obiective:
- integrarea instrumentelor BIM / GIS la nivelul celor trei principali factori din domeniul construcțiilor: universități – instituții publice – companii,
- implementarea calculului emisiilor de CO2 in toate etapele de realizare a construcțiilor noi sau în curs de reabilitare,
- conștientizarea problemelor de mediu cauzate de sectorul construcțiilor,
- furnizarea de informații despre emisiile de CO2 ale fiecărui produs de construcții / clădire / plan urbanistic în curs de realizare,
- îmbunătățirea inter-operabilității dintre noile tehnologii (BIM) și cele deja implementate la nivel administrativ în instituții publice (GIS).

Principalele produse intelectuale care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului sunt următoarele:
- platformă educațională de colaborare online cu acces deschis tuturor celor interesați,
- ghid privind evaluarea ciclului de viată (LCA) aplicat materialelor de construcții,
- materiale de instruire integrate în platforma educațională a UrbanBIM,
- aplicație software cu rol educațional,
- noi programe de studiu, implementate la nivel universitar, privind utilizarea tehnologiilor BIM / GIS pentru calculul emisiilor de CO2 și evaluarea ciclului de viată a materialelor de construcții.

Promotor: Universitatea Transilvania din Brașov 

Parteneri:

Asociația Romania Green Building Council – România
Universidad de Sevilla – Spania
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales – Spania
Politechnika Warszawska  – Polonia
Datacomp spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia – Polonia

Pentru mai multe detalii, accesați: http://urbanbim.eu/

Știri și evenimente în cadrul proiectului 

Prima întâlnire în cadrul proiectului UrbanBIM 

Întâlnire în cadrul proiectului UrbanBIM

Proiectul UrbanBIM prezentat în Subotica  - Serbia

Întâlnire de încheiere a proiectului UrbanBIM

proiect cofinantat