Inginerie civilă

Din punct de vedere didactic departamentul Inginerie Civilă coordonează două programe de studii de licență, programul de studii Constructii Civile, Industriale și Agricole și programul de studii Căi Ferate, Drumuri și Poduri ambele din domeniul Inginerie Civilă. De asemenea în cadrul departamentului se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor", "Sisteme Eficiențe Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercerare știintifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată"

Membrii Consiliului Departamentului de Ingineria Civilă sunt:

 • • Conf. dr. ing. Marius Florin BOTIȘ – Director de departament
 • • Conf. dr. ing. Adam DOȘA
 • • Conf. dr. ing. Paraschiva MIZGAN
 • • Șef lucr. dr. ing. Teofil GĂLĂȚEANU

Program audiențe:

Vineri, 12.00 – 14.00, sala JIIC
Inscrierile în audiență se fac la tel. +4 0268 548378 sau +4 0268 548228 sau pe e-mail: f-ct@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Ingineria Civilă sunt:

 • • Șef lucr. Univ. Cazacu Christiana Emilia
 • • Șef lucr. Univ. Chitonu Gabriela Cristina
 • • Șef lucr. Univ. Deaconu Ovidiu
 • • Șef lucr. Univ. Leoveanu Ioan Sorin
 • • Conf. Univ. Mântulescu Marius Mihail
 • • Conf. Univ. Muntean Gavrilă
 • • Șef lucr. Univ. Muntean Radu Mircea
 • • Șef lucr. Univ. Plescan Costel
 • • Șef lucr. Univ. Radu Dorin
 • • Conf. Univ. Tamas Florin-Lucian
 • • Asis. Univ. Taus Daniel
 • • Prof. Univ. Tuns Ioan – Decan