Achitarea taxei de școlarizare

Studenții înmatriculați la taxă în anul universitar 2017-2018, vor achita prima jumătate din taxa de școlarizare (1.400 lei) până la data de 10 noiembrie 2017.

Taxa se achită la casieria universității de pe colina universității, corp D. Copii după chitanțe se vor depune la decanatul facultății.Tranșa a doua din taxa de școlarizare se va achita până la data de 30 martie 2018.Taxa anuală stabilită este în valoare de: 2.800 lei