Licență

 

Programe de studii

Programul de studii este certificat EUR-ACE ( detalii la https://eurace.enaee.eu/node/2385). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Civilă. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind proiectarea elementelor şi structurilor construcțiilor civile, industriale şi agricole, dar şi competențe privind organizarea şi conducerea procesului de execuție, exploatare şi întreținere a construcțiilor civile, industriale şi agricole; acestea sunt recunoscute şi în UE, deoarece programul de studii este acreditat EUR-ACE®. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul Ingineriei civile.

 

Discipline studiate: matematică, fizică, chimie, desen tehnic şi infografică, limbaje de programare, mecanică, rezistența materialelor, topografie, materiale de construcții, statica construcțiilor, geotehnică şi fundații, proiectare asistată de calculator, construcții civile, construcții din lemn, metal şi beton, construcții industriale, construcții agrozootehnice, tehnologia lucrărilor de construcții etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginer construcții civile, industriale şi agricole; inginer proiectant construcții; conducător de lucrări construcții civile, industriale şi agricole. Diploma eliberată pentru acest program de studii certificat EUR-ACE® este recunoscută la nivel internațional iar posesorilor acesteia li se conferă titlul „EUR Ing”.

Plan de învățămât promoția 2020-2024 

Plan de învățămât promoția 2021-2025 

Plan de învățămât promoția 2022-2026

Plan de învățămât promoția 2023-2027 

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/71777) iar domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Civilă. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Obiectivul acestui program de studii este de a asigura pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul construcțiilor de poduri, infrastructură rutieră și feroviară. Scopul acestui program de studiu este de a forma ingineri cu pregătire în domeniul proiectării de poduri, tunele drumuri și căi ferate precum și a inginerilor de execuție pentru activitățile de șantier.

 

Discipline studiate: Rezistența materialelor, Statica construcțiilor,Inginerie seismică și Dinamica construcțiilor, Fundații pentru construcții. Poduri masive de beton, Poduri metalice, Tuneluri și metropolitane, Căi ferate, Drumuri, Utilaje de construcții, Managent în construcții etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginer de proiectare poduri tunele drumuri și căi ferate, inginer execuție pentru poduri tunele drumuri și căi ferate etc.

Plan de învățămât promoția 2020-2024

Plan de învățămât promoția 2021-2025 

Plan de învățămât promoția 2022-2026 

Plan de învățămât promoția 2023-2027

Acest program de studii se încadrează în domeniul ingineria instalațiilor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind proiectarea sistemelor de instalații pentru construcții (sanitare, de încălzire, de ventilare și climatizare, electrice, frigorifice, rețele de apă, rețele termice) și organizarea și conducerea procesului de execuție, exploatare și întreținere a sistemelor de instalații pentru construcții.

 

Discipline studiate: Matematică, Fizică, Chimie, Desen tehnic și infografică, Limbaje de programare; Mecanică, Rezistența materialelor, Topografie, Materiale de instalații, Termotehnică, Aparate termice, Mașini hidraulice, Electrotehnică, Instalații sanitare, Instalații de încălzire, Instalații de ventilare și climatizare, Instalații electrice, Instalații frigorifice, Sisteme de alimentare cu gaze naturale, Automatizarea instalațiilor, Termotehnica construcțiilor, Măsurări în instalații etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de organizare și execuție lucrări de instalații pentru construcții; inginer proiectant de instalații pentru construcții, inginer responsabil cu execuția (RTE), diriginte de șantier, precum și diverse alte posturi de inginer în industrie, la exploatarea instalațiilor, sau în birourile tehnice de la primării și consiliile județene, la urmărirea execuției lucrărilor de instalații pentru construcții.

Plan de învățămât promoția 2020-2024

Plan de învățămât promoția 2021-2025

Plan de învățămât promoția 2022-2026

Plan de învățămât promoția 2023-2027