Despre Facultatea de Construcții

Învățământul superior în domeniul construcțiilor în Braşov datează din anul 1972. Pentru început, acesta a fost organizat în cadrul Facultății de Silvicultură, la nivelul cursurilor serale pentru subingineri constructori, ca apoi, din 1976 să se înfiinţeze şi cursuri serale pentru subingineri cu specializarea instalaţii. În urma solicitărilor unor trusturi de construcții din Braşov, a unor cadre didactice de specialitate şi a unor subingineri, absolvenți ai cursurilor amintite mai sus, de a avea şi la Braşov forma de învățământ „cursuri de zi – ingineri începând cu anul universitar 1991-1992 a avut loc concursul de admitere la specializarea “Construcții Civile, Industriale şi Agricole”, cursuri de zi cu durata de 5 ani, din cadrul Facultății de Silvicultură. Specializării “Construcții Civile, Industriale şi Agricole” i s-a alăturat cea de „Instalații pentru Construcții” , care a început să funcționeze din anul universitar 1999-2000.

În anul 2001 se înființează „Catedra de construcții” iar în 2002 „Catedra de instalații”. Funcționarea celor două specializări, care constituiau nucleul unei noi facultăți precum şi obținerea unui spațiu propriu în care acestea să-şi desfăşoare activitatea au creat premizele înființării în cadrul Universității Transilvania din Braşov, în ziua de 12 iunie 2003 a actualei Facultății de Construcții. Hotărîrea Guvernului României nr.693/12.06.2003, legiferează înființarea Facultății de Construcții Braşov, cu următoarele specializări: Construcții civile, Industriale şi Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi ferate, Drumuri şi Poduri, (toate pentru cursuri de zi cu durata de 5 ani) şi Tehnologia Construcțiilor (cursuri de zi cu durata de 3 ani) care se pregătea în cadrul Colegiului Universitar Tehnic, aflat sub coordonarea Facultății de Construcții.

Obiectivul principal al facultații este de a realiza climatul adecvat îmbinării și completării activității didactice cu cea de cercetare științifica teoretică si aplicativă, asigurând în acest fel îmbunătățirea calității procesului didactic-educațional și a competențelor dobandite la absolvire.

Realizarea obiectivului propus are în vedere focusarea atenției asupra direcțiilor de acțiune referitoare la:

  • • dobandirea de către studenți a unui cumul de competențe care să le asigure la absolvire integrarea facilă în mediul socio-economic, la nivelul exigențelor și a criteriilor impuse de piața forței de muncă;
  • • competențele dobandite de studenți la absolvirea facultății să fie comparabile cu cele dobandite de catre studenții absolvenți ai facultăților de același profil din tară și din spațiul european;
  • • diversificarea programului de pregătire continuă prin organizarea de cursuri postuniversitare, de perfecționare și specializare în acord cu solicitările pieței forței de muncă;
  • • stabilirea de programe eficiente de cercetare;
  • • organizarea periodică a unor manifestări științifice cu participare natională si internațională;
  • • statornicirea și consolidarea unor relații de parteneriat cu firme de profil din mediul economic etc.

Direcțiile de acțiune propuse, au condus la îmbunătățirea și perfecționarea continuă a procesului didactic-educațional și de cercetare științifică, la nivelul exigențelor învățământului superior modern, oferind studenților la absolvire abilități și competențe în acord cu solicitările pieței forței de muncă din tară și din spațiul european.