Studiu inovativ privind analiza ciclului de viață a materialelor de construcții

Ideea de bază a OERCO2 este de a crea un sistem deschis de resurse educaționale care să cuprindă date despre modul de calcul al emisiilor de CO2 pentru fiecare fază a unei lucrări de construcții astfel încât oricine să își poată face o idee cât mai clară despre conceptul de „amprentă de carbon” și să poată decide cu privire la alegerea diferitelor variabile ce intră în proiectarea și execuția unei construcții.
Pentru definirea conceptului prezentat mai sus, obiectivele specifice ale OERCO2 sunt:
- introducerea calculului emisiilor de CO2 în toate fazele de execuție ale unei construcții, precum și concepte legate de reciclare și reutilizare;
- creșterea gradului de conștientizare cu privire la schimbările climatice;
- furnizarea de informații cu privire la emisiile de CO2 ale fiecărui element de construcții;
- accesul gratuit la OERCO2 a tuturor actorilor implicați în sectorul construcțiilor (studenți, profesioniști, administrație, etc.)
OERCO2 nu intenționează doar să sensibilizeze, ci și să determine toate entitățile implicate în sectorul construcțiilor să devină conștiente cu privire la pericolul emisiilor de CO2, de la extracția materiilor prime pentru fabricarea materialelor de construcții până la lucrările de demolare sau de deconstrucție a clădirilor, ținând cont și de ciclul de viață a materialelor și de tehnologiile de execuție.
Primul pas pentru a cunoaște importanța acestui aspect de mediu și a măsurilor de punere în aplicare, îl reprezintă însuși calculul emisiilor de CO2.
Este foarte important să se țină cont de emisiile de CO2 încă din primele faze de realizare a unei construcții, deoarece se pot lua decizii cu privire la materialele utilizate, transportul acestora, tehnologiile de punere în operă, a modului în care clădirea va fi utilizată pe parcursul vieții acesteia, etc., putându-se astfel contribuii cu succes la reducerea emisiilor de CO2 din sectorul construcțiilor.

Promotor: Universidad de Sevilla – Spania

Parteneri:

Universitatea Transilvania din Brasov – România
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
CertiMaC Soc. Cons. a r. L. - Italia
Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro - Portugalia
Asociația Romania Green Building Council - România

Pentru mai multe detalii, accesați: https://oerco2.eu/

proiect cofinantat