Rezultate admitere faza finală - 30.09.2022

 

 
MASTERAT: MODERNIZARE ENERGETICĂ ÎN MEDIUL CONSTRUIT – învățământ cu frecvență
cu predare în limba română

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Modernizare energetică în mediul construit FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI

MASTERATE: MANAGEMENT DE PROIECT ÎN REGENERARE URBANĂ  și
HAZARDURI NATURALE ȘI EVALUAREA RISCULUI ÎN INGINERIE CIVILĂ – învățământ cu frecvență
cu predare în limba engleză

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Management de proiect în regenerare urbană FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ

Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI