Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

 • 50 % Media examenului de bacalaureat
 • 50 %, Nota la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului ( Ec)
 
Atentie: Optiunea bate media!
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Media generală a examenului de bacalaureat
 2. Media anilor de studii din liceu
Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență (IF)
Construcții Civile, Industriale și Agricole/Căi Ferate, Drumuri si Poduri
Locuri 7-13 septembrie 2020
Total: 5
Fără taxă: 3
Cu taxă: 2
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Instalații pentru construcții
Locuri 7-13 septembrie 2020
Total: 20
Fără taxă: 1
Cu taxă: 19
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Admitere - Sesiunea Iulie 2020

Precizări importante

 • La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.
 • Pentru precizari suplimentare se poate apela urmatorul numar de telefon: 0761035912 in intervalul orar 9:00 - 13:00
 • Pentru perioada de Confirmare loc este 15-16 septembrie 2020, programul este  9:00-13.00 atât pentru candidații obișnuiți cât și pentru cei speciali, la sediul Facultatii de Constructii corpul J etaj III, str. Turnului nr. 5.
 • Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data stabilită prin contract. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit prin contract, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate.
 • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților la licență

Pentru absolvenții de liceu

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Copiile scanate după actele de studii trebuie să poarte semnătura candidatului, prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);

1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi

1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

Pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua facultate

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Copiile scanate după actele de studii trebuie să poarte semnătura candidatului, prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Calendarul admiterii sesiunea iulie poate fi consultat la adresa:

https://admitere.unitbv.ro/images/Admitere/Calendar admitere IULIE_2020_v4_on-line.pdf

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);

1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi

1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

1.9. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență), în copie scanată, respectiv redirecționată de pe contul instituțional al universității emitente.

Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Copiile scanate după actele de studii trebuie să poarte semnătura candidatului, prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);

1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi

1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

1.9. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

Candidații care, conform legii, pot fi scutiți de taxe de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte, după caz:

1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.

1.11. Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).

1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat; acești candidați beneficiază și de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii (copie scanată).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% Media examenului de diplomă
 • 30%, Nota la interviu tematic susținut cu comisie de admitere 

Informatii privind desfasurarea probei de concurs masterat: Interviu tematic

Programarea interviului tematic - 19.07.2020

Programarea interviului tematic - 16.07.2020

 La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obtinută la sustinerea proiectului de diplomă
 2. Media anilor de studiu din ciclul de licență
Tematica pentru admitere     
!apasa aici!
Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență (IF)

Modernizarea energetică în mediul construit
Locuri 7-13 septembrie 2020
Total: 8
Fără taxă: 6
Cu taxă: 2
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

 Termenul limită pentru înscrierea la admitere este 18 iulie 2020, ora 13.00 atât pentru candidații obișnuiți cât și pentru cei olimpici.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților la master

Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Copiile scanate după actele de studii trebuie să poarte semnătura candidatului, prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Calendarul admiterii sesiunea iulie poate fi consultat la adresa:

https://admitere.unitbv.ro/images/Admitere/Calendar_admitere_IULIE_2020_v4_on-line_-_fara_Medicina.pdf

Pentru informații suplimentare se poate apela urmatorul numar de telefon: 0761035912 in intervalul orar 9:00 - 13:00

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat. Pentru perioada de Confirmare loc este 15-16 septembrie 2020, programul este  9:00-13.00 atât pentru candidații obișnuiți cât și pentru cei speciali, la sediul Facultatii de Constructii corpul J etaj III, str. Turnului nr. 5.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);

1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi

1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

1.9. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.

1.11. Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).

1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat; acești candidați beneficiază și de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii (copie scanată).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro