Hai la UNITBV!

Pentru a ține pasul cu cerințele din câmpul muncii, Facultatea de Construcții a dezvoltat numeroase parteneriate cu firme mari precum: Kronospan, Holcim, Sika România, Vectra etc. Datele statistice din ultimii ani arată că 90% dintre studenții facultății își găsesc locuri de muncă în domeniul studiat, imediat după finalizarea studiilor.

Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 20 de universități partenere din Europa, din țări precum: Danemarca, Spania, Franța, Grecia etc.

Dispunem de următoarele laboratoare specializate pe programe de studii:

  • Laborator de inginerie civilă, autorizat grad I de ISC București, care cuprinde trei laboratoare de specialitate: geotehnică și teren de fundare, materiale pentru construcții, căi de comunicații, fiecare din acestea cu mai multe profile, toate certificate .
  • Laboratorul de rezistența materialelor și dinamica construcțiilor
  • Laborator de hidraulică și instalații sanitare;
  • Laborator de termotehnică și instalații de încălzire;
  • Laborator instalații de ventilare și climatizare;
  • Laborator de electrotehnică, și instalații electrice
  • Laborator de instalații frigorifice;
  • Laborator de pompe de căldură;
  • Laborator de suprafețe de încălzire radiante;

dece1

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

de ce2