UrbanBIM project - first meeting

Prima întâlnire a

Proiectului European UrbanBIM

București, 27 noiembrie 2018

Universitatea Transilvania din Brașov a participat la 27 noiembrie 2018 la prima întâlnire a proiectului UrbanBIM, intitulată "Integrarea educațională inovatoare a planificării urbane bazate pe tehnologiile BIM-GIS și axată pe provocările economiei circulare" desfășurată la București.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Erasmus +, în acțiunea cheie KA203: Parteneriate strategice în domeniul învățământului superior.

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-au stabilit sarcinile care trebuie îndeplinite de fiecare partener pentru a atinge obiectivele stabilite în proiect, precum și aspecte legate de gestionarea și diseminarea acestora.

IMG 0354

La prima întâlnire internațională au participat reprezentanți ai tuturor partenerilor de proiect:

Universitatea Transilvania din Brașov (UTBV) (România);
Asociatia Română Green Building Council (RoGBC) (România);
Universitatea din Sevilla (USE) (Spania);
Asociación Empresarial de investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) (Spania);
Politechnika Warszawska (WUT) (Polonia);
Datacomp sp. z o.o. (Datacomp) (Polonia).

logosbeneficaireserasmusleft ro