Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de masterat este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalatii in Constructii" si "Modernizarea și Reabilitarea Constructiilor Ingineresti", precum și un traseu de cercerare știintifică: "Clădiri cu performantă energetică ridicată". Studenții dobandesc competențe în proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor și modernizarea energetică a structurilor din mediul construit.. Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate privind calculul termic, higrotermic și acustic al clădirilor.

 

Discipline studiate: Reologia materialelor de construcții, Reabilitarea infrastructurii construcțiilor și a terenului de fundare, Structuri moderne de beton precomprimat, Calculul structurilor la acțiuni seismice, Reabilitarea structurilor din lemn și zidărie, Reabilitarea și consolidarea structurilor din metal, Sisteme eficiente de ventilare și condiționare a aerului, Instalații utilizate în construcții bazate pe energia solară, Sisteme moderne de iluminat natural și electric în clădiri, Managementul apei in construcții și instalații, Reabilitarea podurilor rutiere și feroviare, Evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor și etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginerii au posibilitate de angajare în cadrul firmelor de proiectare și a firmelor de execuție. De asemenea pot lucra în consiliile județene și primării la birourile tehnice de autorizare a clădirilor precum și în cadrul companiilor care au în patrimoniu clădiri.

Plan de invatamat valabil pentru 2020-2021 

Plan de invatamat pentru 2018-2022