Recuperarea zonelor industriale din perspectiva eficienței energetice și a evaluării ciclului de viață al materialelor de construcții

Poluarea și creșterea necesarului de energie sunt subiecte tot mai dezbătute și reprezintă îngrijorări majore pentru întreaga planetă. Astfel, atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii Europene, se discută tot mai des și se adoptă în permanență directive și reglementări tehnice noi, care să reducă impactul asupra mediului și în același timp, să ducă la creșterea eficienței energetice în toate sectoarele de activitate.

Este binecunoscut faptul că industria construcțiilor este în mare parte responsabilă de poluarea mediului, doar sectorul construcțiilor de clădiri fiind răspunzător pentru 36% din consumul global de energie și pentru aproape 40% din totalul emisiilor directe și indirecte de CO2. Toate aceste cifre pot scădea semnificativ, dar e nevoie de viziune, de planuri concrete, de educație și conștientizare și de timp.

Iar de una dintre aceste direcții ne vom ocupa în cadrul proiectului RecoverIND - Ecological and innovative technologies for recovering industrial areas from LCA and Energy Efficiency point of view – 2020-1-RO01-KA203-080223.

Construcțiile industriale, prin dimensiunile și modul lor de utilizare, au un consum energetic crescut, atât pe durata de exploatare, cât și în timpul executării lor și, ulterior, în procesul de deconstrucție și reintegrare în mediul natural. Ca urmare, pentru o conștientizare cât mai timpurie a problemelor, este necesară introducerea în domeniul educațional a unor concepte aplicabile și construcțiilor industriale precum: amprenta de carbon și amprenta ecologică, eficiența energetică, dezvoltarea durabilă a construcțiilor industriale, sustenabilitatea materialelor de construcții, evaluarea ciclului de viață (LCA) și utilizarea surselor de energie regenerabile.

Toate aceste concepte pot fi implementate cu ajutorul unor noi tehnici și tehnologii precum termografia și fotogrametria clădirilor, scanarea cu sisteme laser și drone, printarea 3D, managementul informațiilor despre clădiri, IoT, BIM / GIS, LCA, etc.

În cadrul Universității Transilvania din Brașov, alături de partenerii noștri, (Asociacion empresarial de investigacion centro tecnologicodel marmol y la piedra, Fundatia pentru FormareProfesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor, Asociația Romania green building council, Politechnika Poznanska, Universidad de Sevilla, Zespol Szkol Budownictwa Nr 1) am lansat proiectul RecoverIND care își propune, printre altele, să aducă un plus de conștientizare privind impactul asupra mediului și schimbările climatice datorate folosirii, reabilitării și deconstrucției clădirilor industriale, să realizeze un instrument educațional util în decizia de reabilitare a unei construcții vechi sau realizarea uneia noi, ori să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor existente. De asemenea, proiectul va permite accesul gratuit la platforma OER (Open Education Resource), tuturor actorilor implicați în sectorul construcțiilor (studenți, profesori, cercetători, profesioniști din mediul economic și administrativ, etc). Cooperarea transnațională în cadrul acestui proiect își propune să îmbunătățească calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea de conținut, metode și proceduri inovatoare și să profite de experiența universităților și a școlilor profesionale din acest consorțiu în stabilirea unui curriculum comun.

RecoverIND conduce tranziția către această societate industrială durabilă, transformând problemele de mediu în oportunități, folosind tehnologii noi și avansate. 

Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt:
1. Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind restaurarea zonelor industriale cu ajutorul noilor tehnologii și a reglementărilor relative.
2. Realizarea unor Flashcard-uri interactive
3. RecoverIND Open Education Resource (OER).

 
Știri și evenimente din cadrul proiectului 

Lansarea proiectului RecoverIND

Prima întâlnire a proiectului RecoverIND

A doua întâlnire a proiectului RecoverIND

A treia întâlnire a proiectului RecoverIND

 Pentru mai multe detalii, accesați:  www.recoverind.eu

proiect cofinantat